:
Ep13 Ramesh Raskar

February

:
Ep12 Denae Ford
:
People of ACM - Qi He
:
People of ACM - Josiah Dykstra
:
Ep10 Maria Klawe
:
People of ACM - Hemant Pande
:
ACM Names 2020 Fellows
:
People of ACM - Ruth Lennon
:
EP9 Vint Cerf

2020

December

:
Ep8 Jennifer Widom
:
ACM MemberNet Europe
:
Ep7 Shwetak Patel
:
People of ACM - Koji Yatani

October

:
People of ACM - Meena Mahajan
:
Ep6 Robin Murphy
Page of